สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับว่าที่นิสิตม.แม่โจ้ TCAs67 รอบที่2 #Quota โควตากับ 11 โครงการ

   เตรียมพร้อมสำหรับว่าที่นิสิตแม่โจ้ รอบ 2 โควตา โครงการพิเศษ 11 โครงการ รอคุณอยู่ !!

  โครงการที่เปิดรับ 
   1.  รับตรง (พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน)
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/101.pdf?v=363
 
   2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 จังหวัดภาคเหนือ
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/104.pdf?v=363

   3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/103.pdf?v=363
 
   4. โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/105.pdf?v=378
  
   5. โครงการนักศึกษาพิการ
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/106.pdf?v=378
 
   6. โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/107.pdf?v=378

   7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)
   รับสมัคร : 1 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   วันที่สอบ : สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6-8 เม.ย. 67 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 67)
   ประกาศผล : 20 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 20 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/108.pdf?v=378

   8. โครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ไม่ร่วม TCAS)
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 20 เม.ย. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/113.pdf?v=378

   9. หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP) ได้ปริญญาของ Vanung University หรือ Guangxi University of Foreign Languages
   รับสมัคร : 11 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 10 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/114.pdf?v=378

   10. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ (ไม่ร่วม TCAS)
   รับสมัคร : 15 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
    ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/115.pdf?v=378 

   11. สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia
   รับสมัคร : 11 ก.พ. 2567 - 15 มี.ค. 2567
   ประกาศผล : 1 เม.ย. 2567
   ชำระค่าเทอม : 5 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
   อ่านประกาศได้ที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/99.pdf?v=378 

   ดูประกาศได้ที่นี่ : คลิกที่นี่เลย