สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีบจัด !! ม.อุบลราชธานี รับสมัคร #TCAS67 กว่า 1,000 ทีนั่ง ในรอบโควตา #Quota

   รีบจัด !! ม.อุบลราชธานี รับสมัคร #TCAS67 กว่า 1,000 ทีนั่ง ในรอบโควตา #Quota


 
   กำหนดการ
    รับสมัคร วันที่ 15 ก.พ.- 1 เม.ย. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 19 เม.ย. 67
    สอบสัมภาษณ์ 23 เม.ย. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 30 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาผ่านมหาลัย วันที่ 8 พ.ค. 67
 
  จำนวนรับ
    1,785 ที่นั่ง
 
   สาขาที่เปิดรับ
 • เกษตรศาสตร์ 260 ที่นั่ง
 • วิทยาศาสตร์ 310 ที่นั่ง
 • นิติศาสตร์ 100 ที่นั่ง
 • รัฐศาสตร์ 200 ที่นั่ง
 • ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • วิศวกรรมศาสตร์ 200 ที่นั่ง
 • บริหารศาสตร์ 160 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข 110 ที่นั่ง
 • ศิลปกรรมศาสตร์ 425 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้กำลัง/สำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • วิชาเฉพาะ (คณะศึกษาศาสตร์)
 
   ประกาศรอบที่ 2 ม.อุบลราชธานี : คลิกเลย 
   สมัครได้ที่นี่ : คลิกเลย