สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชี้ชะตาอนาคตอยากเป็นหมอ! สมัครแพทย์รอบ 2 ที่สถาบันพระบรมราชชนก

   ชี้ชะตาอนาคต! สมัครแพทย์รอบ 2 ที่สถาบันพระบรมราชชนก
 


   กำหนดการ
    สมัคร : 1-31 มี.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 19 เม.ย. 67
    ตรวจร่างกาย 19-23 เม.ย. 67
    สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 พ.ค. 67
 
   สาขาที่เปิดรับ
    สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
    ปี 1-3 เรียนคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กับ คณะวิทยาศาสตร์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปี4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 
 • ภูมิลำเนาภาคใต้ 5 จังหวัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับ 32 คน

 • โรงพยาบาลราชบุรี 32 คน
 • โรงพยาบาล 32 คน

   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • มีคะแนนวิชา A-level


 
    ด้านพื้นที่
 • แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
  • แพทย์ชนบท ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี (นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต)
   • อยู่โรงเรียนกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ครัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฏร์ธานี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
  • แพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
   • ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี (นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต)
   • อยู่โรงเรียนกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนสวรรค์ประชารักษ์
  • แพทย์ชนบท ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี (นครสวรรค์ กำแพงเพฃร อุทัยธานี)
   • อยู่โรงเรียนกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี
  • แพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
   • ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี (นครสวรรค์ กำแพงเพฃร อุทัยธานี)
   • ยกเว้นจังหวัด กำแพงเพชร หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านนอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตากำหนด สามารถรับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองได้
   • อยู่โรงเรียนกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
  • แพทย์ชนบท ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
   • อยู่โรงเรียนกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี จันทรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว  
  • แพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
   • ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
   • ยกเว้นจังหวัด กาญจนบุรี หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านนอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตากำหนด สามารถรับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองได้
   • อยู่โรงเรียนกลุ่มจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 
   ดูประกาศรับสมัครที่นี่ : ลิกเลย
 
   สมัครที่นี่ : https://med.pi.ac.th/