สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ใครจะเป็นที่สุดในปี 2024? ร่วมโหวตไปพร้อมกันกับ ThaiTopU เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ

   ใครจะเป็นที่สุดในปี 2024? ร่วมโหวตไปพร้อมกันกับ ThaiTopU เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ


    เปิดโหวตแล้ว ขอเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมกันโหวต สถาบันไหน?! ครองใจและใครจะเป็นที่สุดในปี 2024
   - เป็นการวัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ
   - เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   - เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง
   - เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค.
   - ประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ.
 
   โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
     1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน 
     2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
     3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
     4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. ในปีนั้นๆ และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ในปีถัดไป
 
    และแบ่งคำถามตามกลุ่มหลักสูตรที่นักเรียนสนใจในทุกประเภทมหาวิทยาลัย อาทิเช่น..
     1.เลือกตามประเภท ม.ไหน ที่น้องอยากเรียน?
     2.หลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     4.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     5.หลักสูตรไอที ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     6.หลักสูตรพานิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน
     7.หลักสูตรมนุษย์-ศิลปศาสตร์-ภาษา ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     8.หลักสูตรการบิน/ธุรกิจการบิน/เทคโนโลยีการบิน ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     9.หลักสูตรนิติ-สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์-รัฐศาสตร์ ม. ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     10.หลักสูตรสถาปัตย์-ศิลปกรรม ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     11.หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     12.หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     13.หลักสูตรอินเตอร์/นานาชาติ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     14.หลักสูตรการท่องเที่ยว/การโรงแรม ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?
     15.หลักสูตรอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ม.ไหนบ้างที่อยากเรียน?

   วิธีโหวตง่ายๆ 4 ขั้นตอน

    1. เลือกตามประเภท ม. ที่สนใจ แล้วกดโหวตได้เลย
    2. เลือกตามกลุ่มสาขาที่สนใจ

   3. โหวตตามกลุ่ม ม ที่อยากเรียน


   4. กรอกรายละเอียด รอรับ OTP เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


 
   โหวตได้ที่ลิงค์นี้ >>  https://www.thaitopu.com/vote2024
   สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
   จัดอันดับมหาวิทยาลัยปี 2023 >>  
https://www.thaitopu.com/ter/
   ดำเนินการโดย : สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) >> http://www.thaitopu.com


   #dek67 #dek68 #ThaiTopU #เรียนไหนดี