สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สจล. ชวนเปิดประสบการณ์ที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกับหลักสูตรใหม่ " Creative Arts & Tech" ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-21 มี.ค. 67

   สจล. ชวนเปิดประสบการณ์ที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกับหลักสูตรใหม่ " Creative Arts & Tech" ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-21 มี.ค. 67


  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญร่วมงานแนะนำโอกาสการศึกษาต่อที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ขอเรียนเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่กำลังมองหาโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พบกับหลักสูตรเด่นอย่างวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม รวมถึงหลักสูตรใหม่ที่น่าตื่นเต้น "Creative arts and technology"พบกับการพูดคุยให้ข้อมูลและตอบทุกข้อสงสัยโดยตรงกับ ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
  วันที่: พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567
เวลา: 17.00-18.00 น.
รูปแบบ: จัดแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
สามารถลงทะเบียนได้ที่ :
https://forms.gle/PSzwqd6tssp5cDr99
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : imsekmitl
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8197