สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไปกันต่อ! 12 มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ที่กำหนดและไม่กำหนด GPAX สำหรับรอบที่ 3 Admission

   ไปกันต่อ! 12 มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ที่กำหนดและไม่กำหนด GPAX สำหรับรอบที่ 3 Admission

             
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร
    • GPAX ไม่กำหนด
  • อ่านประกาศที่นี่ : https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2310220956.pdf
       
  • คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
    • GPAX ไม่กำหนด
  • อ่านประกาศที่นี่ : https://tcas.cmru.ac.th/?p_view=tcas673_program_list