สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมาให้ 12 มหาวิทยาลัย "คณะจิตวิทยา" ที่กำหนดและไม่กำหนด GPAX สำหรับรอบที่ 3 Admission

   รวมมาให้ 12 มหาวิทยาลัย "คณะจิตวิทยา" ที่กำหนดและไม่กำหนด GPAX สำหรับรอบที่ 3 Admission

 • คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • GPAX 3.00
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
  • GPAX 2.50
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
  • GPAX ไม่กำหนด
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย
 
 • มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ม.เชียงใหม่
  • GPAX ไม่กำหนด
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ม.ศิลปากร
  • ภาคปกติ GPAX 2.75
  • ภาคพิเศษ GPAX 2.50
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะมนุษศาสตร์ จิตวิทยา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
  • GPAX ไม่กำหนด
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
  • GPAX ไม่กำหนด
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยา ม.บูรพา
  • GPAX 2.50
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะสังคมศาสตร์ จิตวิทยา ม.นเรศวร
  • GPAX ไม่กำหนด
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ม.มหาสารคาม
  • GPAX ไม่กำหนด
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยา ม.สวนดุสิต
  • GPAX 2.50
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย 
 
 • คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ม.ราชภัฏจันทรเกษม
  • GPAX 2.00
 • อ่านประกาศที่นี่ : คลิกเลย