สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วางแผนวันนี้ ประสบความสำเร็จพรุ่งนี้! #Dek68 ตารางเตรียมตัวมาแล้ว พร้อมลุยกันหรือยัง

    วางแผนวันนี้ ประสบความสำเร็จพรุ่งนี้! #Dek68 ตารางเตรียมตัวมาแล้ว พร้อมลุยกันหรือยัง


   TCAS มีให้เลือก 4 รอบ
    รอบที่ 1 Portfolio คือ การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
    รอบ 2 Quota คือ รอบสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่มหาลัยหรือเงื่อนไขต่างๆที่มหาลัยกำหนด
    รอบ 3 Admission คือ ส่วนใหญ่ใช้คะแนน TGAT, TPAT,A- level ในการสมัครและยื่นคะแนน เป็นรอบที่ให้โอกาสให้ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพผ่านคะแนนสอบมาตรฐาน
    รอบ 4 Direct Admission คือ มหาวิทยาลัยมีอำนาจคัดเลือกนักเรียนโดยตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นการรับสมัครแบบไม่ผ่านระบบกลาง
 
   มาถึงค่าใช้จ่ายของแต่ละรอบ    (ไม่รวมค่าคะแนนสอบอื่นๆ เช่น IELTS, SAT, BMAT)
    รอบ 1 Portfolio ค่าสมัครอยู่ที่ 200-1,000 บาท
    รอบ 2 Quota ค่าสมัครอยู่ที่200 – 500 บาท แล้วแต่มหาวิทยาลัย
    รอบ 3 Admission TGAT,TPAT 2-5 อยู่ที่วิชาละ 140 บาท A-Level วิชาละ 100 บาท TPAT1 กสพท 800 บาท
    รอบ 4 Direct Admission ค่าสมัคร 300-1,000บาท
 
   ตารางเตรียมตัว #DEK68


 • พ.ค. 67 - เปิดเทอม 1 ก.ค. 67
 • ก.ค. 67 - สอบกลางภาค เทอม 1
 • ก.ย. 67 - สอบปลายภาค เทอม 1
  • ลงทะเบียน myTCAS
  • สมัครสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
 • ต.ค. 67 - เริ่มสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
  • สมัครสอบ TGAT, TPAT2-5
 • พ.ย. 67 - เปิดเทอม 2
 • ธ.ค. 67 - สอบ TGAT – TPAT
  • สอบกลางภาค เทอม 2
 • ม.ค. 68 - ประกาศคะแนน TGAT / TPAT
  • สอบปลายภาค เทอม 2
 • ก.พ. 68 -  ประกาศผล TCAS รอบ 1 Portfolio
  • เริ่มสมัคร TCAS รอบ 2 Quota
  • สมัครสอบ A-Level
 • มี.ค. 68 - สอบ A-Level
 • เม.ย. 68 - ประกาศคะแนน A-Level
 • พ.ค. 68 - ประกาศผล TCAS รอบ 2 Quota
  • สมัคร รอบ 3-4