สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ห้ามพลาด! ทบทวนคะแนน A-Level ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายนนี้!

ห้ามพลาด! ทบทวนคะแนน A-Level ตั้งแต่วันนี้ 25 เมษายนนี้!

   1. เลื่อนหน้าจอลงมาท้ายสุดของผลการสอบ เลือก “ขอทบทวนผลคะแนนสอบ” 

   2. อ่านและคลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก “รับทราบ”

   3. ระบบแสดงรายชื่อวิชาที่ต้องการขอตรวจสอบกระดาษคำตอบ

   • รายวิชา วิชาละ 100 บาท
   • จ่ายค่าธรรมเนียม 300 บาท สามารถขอทบทวนผลคะแนนได้ทุกรายวิชาที่เข้าสอบ
   • ผู้สมัครจะเรียกดูกระดาษคำตอบได้ก็ต่อเมื่อสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นและไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

   4. ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ทุกธนาคารฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม (เซเว่น อีเลฟเว่น) ได้ทุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

   5. เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงตัวเลือก “ดูคำตอบและคะแนนข้อสอบ

   6. ระบบแสดงข้อมูลรายชื่อวิชาที่ขอทบทวนผลคะแนน เลือกรายวิชาที่ต้องการตรวจ

   7. ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาที่เลือกตรวจคำตอบ


   ข้อควรระวัง ** 
   • การยื่นขอทบทวนคะแนนสอบ ต้องทำภายในวันที่ 18-25 เม.ย. 67 เท่านั้น
   • ดูกระดาษคำตอบได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยเท่านั้นและไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
   • ถ้าเจอข้อผิดพลาด ให้เนินการยื่นคำร้องขอทบทวนคะแนนได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยสามารถส่งได้ครั้งเดียว ภายในวันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 23.59 น. หากไม่ยื่นคำร้องในเวลาที่กำหนด ถือว่ายอมรับคะแนน
 

     
     เข้าไปทบทวนคะแนนได้ที่นี
mytcas.com