สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมาให้แล้ว 13 มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนนสูงสุด ต่ำสุด รอบที่ 3 admission อ้างอิงปี 66

   รวมมาให้แล้ว 13 มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนนสูงสุด ต่ำสุด รอบที่ 3 admission อ้างอิงปี 66

 • ม.เชียงใหม่
  • สมัคร 8,370 คน รับ 50 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 56.9573
  • คะแนนสุงสุด 60.1361
 • ม.ธรรมศาสตร์
  • สมัคร 3,555 คน รับ 45 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 52.0531
  • คะแนนสุงสุด 60.2950
 • ม.บูรพา
  • สมัคร 2,372 คน รับ 100 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 48.8152
  • คะแนนสุงสุด 57.3179
 • ม.นเรศวร
  • สมัคร 1,984 คน รับ 95 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 44.1455
  • คะแนนสุงสุด 53.7680
 • ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
  • สมัคร 1,817 คน รับ 90 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 40.8357
  • คะแนนสุงสุด 48.8542
 • ม.แม่ฟ้าหลวง
  • รูปแบบใช้คะแนนสอบ A-Level
  • สมัคร 1,541 คน รับ 60 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 44.0125
  • คะแนนสุงสุด 52.0750
 • ม.ขอนแก่น
  • สมัคร 1,524 คน รับ 20 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 40.0125
  • คะแนนสุงสุด 45.4750

 • ม.พะเยา
  • สมัคร 1,661 คน รับ 20 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 51.5475
  • คะแนนสุงสุด 58.3250
 • ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • รูปแบบใช้คะแนนสอบ A-Level
  • สมัคร 1,214 คน รับ 28 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 40.1250
  • คะแนนสุงสุด 45.0125
 • มหิดล (ศาลายา)
  • สมัคร 1,001 คน รับ 25 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 51.0491
  • คะแนนสุงสุด 59.0591
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • สมัคร 810 คน รับ 70 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 46.0966
  • คะแนนสุงสุด 56.4814
 • ม.มหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • สมัคร 759 คน รับ 123 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 50.0068
  • คะแนนสุงสุด 64.2653
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • สมัคร 748 คน รับ 9 ที่นั่ง
  • คะแนนต่ำสุด 58.8415
  • คะแนนสุงสุด 63.3983
      ดูคะแนนต่ำสุดสูงสุด ทปอ. Tcas66 ที่นี่: คลิกเลย