สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 10 มหาลัย คะแนนต่ำสุด (คาดการณ์) “สาขารังสีเทคนิค” ปี 2567 รอบที่ 3 Admission

    รวม 10 มหาลัย คะแนนต่ำสุด (คาดการณ์) “สาขารังสีเทคนิค” ปี 2567 รอบที่ 3 Admission

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวนรับปี 67 17 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 50.8013 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 71.8470 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 52.0238 - 53.2365 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • ม.ขอนแก่น (จำนวนรับปี 67 10 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 44.9750 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 50.9791 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 43.0424 - 44.3528 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • ม.เชียงใหม่ (จำนวนรับปี 67 20 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 56.9846 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 66.6470 (ปี 2566)
  • ยังไม่มีคะแนนคาดการณ์
 • ม.ธรรมศาสตร์ (จำนวนรับปี 67 34 ที่นั่ง )
  •  คะแนนต่ำสุด 43.2332 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 49.4732 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 44.1382 - 45.4723 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • ม.มหิดล (จำนวนรับปี 67 35 ที่นั่ง )
  •  คะแนนต่ำสุด 49.4982 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 58.8094 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 51.1642 - 52.3142 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)

 • ม.สงขลานครินทร์  (จำนวนรับปี 67 30 ที่นั่ง )
  •  คะแนนต่ำสุด 48.1167 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 54.5665 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 48.5596 - 49.3422 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • ม.นเรศวร (จำนวนรับปี 67 25 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 41.7081 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 52.7250 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 43.0425 - 44.2642 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • ม.รามคำแหง (จำนวนรับปี 67 40 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 37.5038 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 48.3353 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 36.6026 - 37.8296 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • ม.นวมินทราธิราช (จำนวนรับปี 67 10 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 67.7123 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 77.4121 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 66.752 - 68.0141 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
 • สถาบันพระบรมราชชนก (จำนวนรับปี 67 10 ที่นั่ง )
  • คะแนนต่ำสุด 53.3551 (ปี 2566)
  • คะแนนสูงสุด 55.0017 (ปี 2566)
  • คะแนนต่ำสุด 55.1061 - 55.9913 (คาดการณ์จากทปอ. ปี 2567)
     การประมาณคะแนนต่ำสุดสำหรับการรับเข้าหลักสูตรพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายวิชาในปี 2567เทียบกับปี 2566 เท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงความนิยมหรือพฤติกรรมการสมัครที่เปลี่ยนแปลง หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจต่างจากที่คาดการณ์ไว้ ขอให้น้องๆศึกษาข้อมูลนี้อย่างระมัดระวัง สามารถนำมาเป็นแนวทางได้ แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้ 100%


     เข้าไปดูคะแนนคาดการณ์ได้ที่นี่ : https://course.mytcas.com/universities