สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Dek67 เตรียมตัวให้พร้อม!! รวมมาให้ 25 มหาลัยที่มีกำหนดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 admission จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง?

   Dek67 เตรียมตัวให้พร้อม!! รวมมาให้ 25 มหาลัย ที่มีกำหนดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 admission จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง?
 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ม.ธรรมศาสตร์
  • 30 – 31 พ.ค. 67
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย
 • ม.เชียงใหม่
  • ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ม.เกษตรศาสตร์
  • ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ม.มหิดล
  • 31 พ.ค. 67
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย 
 • ม.บูรพา
  • 1 – 2 มิ.ย. 67
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย 
 • ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
  • 1 มิ.ย. 67 (บางคณะสาขา)
  • ปฏิทินสอบสัมภาษณ์ : คลิกเลย  
 • ม.ศิลปากร
 • ม.นเรศวร
  • ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
 • สจล.
  • 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 67
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย 
 • มจธ.
 • มจพ.
  • 29 - 30 พ.ค. 67
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย  
 • ม.สงขลานครินทร์
  • 29 - 30 พ.ค. 67 *เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย
 • ม.แม่ฟ้าหลวง
  • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ม.ขอนแก่น
  • 29 - 30 พ.ค. 67
 • ม.สวนดุสิต
  • 31 พ.ค. 67 *ศึกษาศาสตร์*
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย 
 • ม.วลัยลักษณ์
  • 28 พ.ค. 67 *บางสาขา*
  • รายละเอียดการสัมภาษณ์ : คลิกเลย 
 • ม.สุรนารี
  • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ม.พะเยา
  • 31 พ.ค. 67 * เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
  • ปฏิทินสอบสัมภาษณ์ : คลิกเลย
 • ม.มหาสารคาม
  • 31 .พ.ค. 67 *บางสาขา*
  • ปฏิทินสอบสัมภาษณ์ : คลิกเลย
 • ม.แม่โจ้
  • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ม.กาฬสินธุ์
  • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ม.ทักษิณ
  • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ม.นครพนม
  • 31 พ.ค. 67  *พยาบาลศาสตร์*
 • ม.อุบลราชธานี
  • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
   ** อ้างอิงประกาศสัมภาษณ์และปฏิทินการรับสมัครTCAS67 รอบที่ 3 Admission ของแต่ละมหาวิทยาลัย #DEK67ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ให้ติดตามประกาศกับทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะ **