สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำอะไรต่อหลังผลประกาศมวลผลครั้งที่ 2 รอบที่ 3 Admission ออก Dek67 มาดูคู่มือการเตรียมตัวหลังจากนี้กัน !!

   ทำอะไรต่อหลังผลประกาศมวลผลครั้งที่ 2 รอบที่ 3 Admission ออก Dek67 มาดูคู่มือการเตรียมตัวหลังจากนี้กัน !! 
 • 25 พ.ค.67 วันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2
  • ถ้าผ่านการคัดเลือก ระบบจะยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติเลย (Auto clearing)
  • ไม่ผ่านการคัดเลือก 2-10 ไปต่อรอบที่ 4 ได้
 • 26 พ.ค. 67 สละสิทธิ์รอบที่ 3
  • ถ้าผ่านแต่ต้องการไปต่อรอบที่ 4 กดสละสิทธ์ 26 พ.ค. 67 (เฉพาะคนที่ยังไม่เคยกดยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ในรอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (Quota)
 • 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 67 วันสอบสัมภาษณ์
  • ติดตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย
 • 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 67 เปิดรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission (รับตรง)
  • ยื่นกับมหาวิทยาลัยโดยตรง
  • สมัครได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น
 • 6 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 ครั้งที่ 1
 • 6-7 มิ.ย. 67 ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 4 ครั้งที่ 1
 • 17 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4 ครั้งที่ 2
 • 17-18 มิ.ย. 67 ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 4 ครั้งที่ 2
 • 20 มิ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4
 
 อ่านคู่มือรอบที่3 ที่นี่ : https://www.mytcas.com/doc/round-3/
 อ่านคู่มือรอบที่4 ที่นี่ : https://www.mytcas.com/doc/round-4/