สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 สาขาที่คนสมัครมากที่สุด “คณะศึกษาศาสตร์” 10 มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 “Admission” ปี 2567

    5 สาขาที่คนสมัครมากที่สุด “คณะศึกษาศาสตร์” 10 มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 “Admission” ปี 2567


     สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน! ถ้ากำลังมองหาคณะที่เหมาะกับการเป็นครูหรือผู้ให้ความรู้ คณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆ เลยค่ะ วันนี้พี่มีข้อมูลเจ๋งๆ มาฝากเกี่ยวกับ 5 สาขายอดฮิตที่คนสมัครเยอะที่สุดในคณะศึกษาศาสตร์ จาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ รอบที่ 3 “Admission” ปี 2567 มาดูกันว่าสาขาไหนบ้าง


 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การศึกษาปฐมวัย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 1,157 คน
   • รับ 28 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 73.0791
   • คะแนนสูงสุด 80.0166
  • เอกประถมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รูปแบบที่ 2 (TGAT,TPAT5,A-level สังคม,ไทย)
   • สมัคร 990 คน
   • รับ 36 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 69.8166
   • คะแนนสูงสุด 73.7666
  • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 823 คน
   • รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 74.1735
   • คะแนนสูงสุด 78.0707
  • มัธยมศึกษา เอกภาษาอังกฤษ  
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 777 คน
   • รับ 11 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 84.1388
   • คะแนนสูงสุด 88.1110
  • มัธยมศึกษา เอกสังคมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 390 คน
   • รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 69.9110
   • คะแนนสูงสุด 78.8166

 • มจธ.
  • สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 778 คน
   • รับ 5 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 98.7500
   • คะแนนสูงสุด 99.7500
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 410 คน
   • รับ 5 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 72.0718
   • คะแนนสูงสุด 75.0888
  • สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 51 คน
   • รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 43.6526
   • คะแนนสูงสุด 71.6345
  • สาขาวิศวกรรมโยธา 5 ปี
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 47 คน
   • รับ 12 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 56.6178
   • คะแนนสูงสุด 69.5970
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 29 คน
   • รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 50.8914
   • คะแนนสูงสุด 66.2831

 • ม.เกษตรศาสตร์
  • สาขาภาษาไทย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 1,689 คน
   • รับ 10 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 75.3582
   • คะแนนสูงสุด 77.4999
  • คณิตศาสตร์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 989 คน
   • รับ 25 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 59.8415
   • คะแนนสูงสุด 64.4248
  • พลศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 980 คน
   • รับ 12 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 69.1110
   • คะแนนสูงสุด 81.0830
  • พาณิชศาสตรศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 344 คน
   • รับ 25 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 63.1860
   • คะแนนสูงสุด 67.9068
  • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 321 คน
   • รับ 23 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 54.2791
   • คะแนนสูงสุด 59.5054

 • ม.ขอนแก่น
  • เอกภาษาไทย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 1,074 คน
   • รับ 7 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 65.8125
   • คะแนนสูงสุด 71.9000
  • ปฐมวัยและประถมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 680 คน
   • รับ 3 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 57.5400
   • คะแนนสูงสุด 59.3500
  • คณิตศาสตร์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 431 คน
   • รับ 11 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 52.9250
   • คะแนนสูงสุด 57.7500
  • สังคมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 357 คน
   • รับ 9 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 53.2750
   • คะแนนสูงสุด 63.7000
  • พลศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 209 คน
   • รับ 9 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 47.3500
   • คะแนนสูงสุด 53.7550

 • ม.เชียงใหม่
  • ประถมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 816 คน
   • รับ 12 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 56.9747
   • คะแนนสูงสุด 63.3168
  • ภาษาไทย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 803 คน
   • รับ 8 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 57.4802
   • คะแนนสูงสุด 58.3436
  • คณิตศาสตร์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 600 คน
   • รับ 8 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 58.0050
   • คะแนนสูงสุด 60.3526
  • ภาษาอังกฤษ
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 542 คน
   • รับ 8 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 58.7462
   • คะแนนสูงสุด 60.9650
   •  
  • สังคมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 520 คน
   • รับ 7 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 57.4015
   • คะแนนสูงสุด 59.9083

 • ม.ศิลปากร
  • จิตวิทยา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 1,510 คน
   • รับ 45 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 59.8000
   • คะแนนสูงสุด 67.3332
  • เอกภาษาอังกฤษ
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 753 คน
   • รับ 7 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 76.6081
   • คะแนนสูงสุด 82.6165
  • ปฐมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 574 คน
   • รับ 15 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 62.2220
   • คะแนนสูงสุด 65.9720
  • เทคโนโลยีการศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 451 คน
   • รับ 25 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 56.0914
   • คะแนนสูงสุด 63.7581
  • ภาษาไทย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 414 คน
   • รับ 11 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 66.1888
   • คะแนนสูงสุด 68.2082

 • ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ปฐมวัย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 1,301 คน
   • รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 70.1874
   • คะแนนสูงสุด 75.8873
  • จิตวิทยาการแนะแนว
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 868 คน
   • รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 70.2375
   • คะแนนสูงสุด 75.3999
  • สอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 745 คน
   • รับ 10 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 73.9804
   • คะแนนสูงสุด 77.9804
  • การศึกษาตลอดชีวิต
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 570 คน
   • รับ 30 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 68.8496
   • คะแนนสูงสุด 78.1621
  • สอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 562 คน
   • รับ 10 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 65.6722
   • คะแนนสูงสุด 70.3610

 • ม.สงขลานครินทร์
  • ปฐมวัย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน รูปแบบที่ 2 (TGAT,TPAT5,A-Level ไทย,ภาษาอังกฤษ)
   • สมัคร 634 คน
   • รับ 4 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 59.1040
   • คะแนนสูงสุด 65.8540
  • ปฐมวัย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน รูปแบบที่ 1 (TGAT,TPAT5,A-Level,คณิต1,ไทย,ภาษาอังกฤษ)
   • สมัคร 335 คน
   • รับ 3 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 50.3110
   • คะแนนสูงสุด 51.3832
  • ประถมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน รูปแบบที่ 2 (TGAT,TPAT5,A-Level,คณิต2,ไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคม)
   • สมัคร 236 คน
   • รับ 5 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 51.7268
   • คะแนนสูงสุด 58.5602
  • ประถมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน รูปแบบที่ 1 (TGAT,TPAT5,A-Level,คณิต2,ไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคม)
   • สมัคร 217 คน
   • รับ 6 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 47.2587
   • คะแนนสูงสุด 54.4411
  • คณิตศาสตร์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 192 คน
   • รับ 10 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 52.6554
   • คะแนนสูงสุด 59.1332
 • ม.บูรพา
  • ปฐมวัย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 1,052 คน
   • รับ 32 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 68.1858
   • คะแนนสูงสุด 72.9082
  • คณิตศาสตร์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 423 คน
   • รับ 23 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 62.7720
   • คะแนนสูงสุด 70.6552
  • ชีววิทยา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 325 คน
   • รับ 24 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 61.6032
   • คะแนนสูงสุด 66.2547
  • เคมี
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 278 คน
   • รับ 31 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 56.9414
   • คะแนนสูงสุด 63.2970
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 225 คน
   • รับ 18 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 64.4750
   • คะแนนสูงสุด 69.0500
 • ม.นเรศวร
  • ประถมศึกษา
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 873 คน
   • รับ 31 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 65.2300
   • คะแนนสูงสุด 72.9414
  • ภาษาไทย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 850 คน
   • รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 70.3276
   • คะแนนสูงสุด 76.4916
  • ปฐมวัย
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 830 คน
   • รับ 20 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 71.4052
   • คะแนนสูงสุด 75.5500
  • คณิตศาสตร์
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 578 คน
   • รับ 36 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 54.0500
   • คะแนนสูงสุด 64.7227
  • ภาษาอังกฤษ
   • รูปแบบการรับ : รับตรงร่วมกัน
   • สมัคร 549 คน
   • รับ 35 ที่นั่ง
   • คะแนนต่ำสุด 67.7748
   • คะแนนสูงสุด 77.8581

     และนี่ก็คือ 5 สาขาที่คนสมัครมากที่สุดในคณะศึกษาศาสตร์ จาก 10 มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 “Admission” ปี 2567! หวังว่าน้องๆ จะได้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการเลือกสาขาที่ใช่นะคะ การเตรียมตัวให้พร้อมและรู้จักสาขาที่ได้รับความนิยมจะช่วยให้น้องๆ มีโอกาสในการเข้าเรียนมากขึ้น ถ้าน้องๆ มีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากรู้เทคนิคการเตรียมตัวเพิ่มเติม คอมเมนต์หรือทักพี่มาได้เลย พี่พร้อมช่วยเสมอค่ะ! สู้ๆ นะคะทุกคน!
 
      อ้างอิงจาก : mytcas