สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ข่าวดี !! เส้นทางสู่หมอรามา เกณฑ์รับ TCAS68 รอบที่ 1 Portfolio แพทย์รามามาแล้ว!

    ข่าวดี !! เส้นทางสู่หมอรามา เกณฑ์รับ TCAS68 รอบที่ 1 Portfolio แพทย์รามามาแล้ว!

     น้องๆ DEK68 ที่สนใจเข้าคณะแพทย์ พี่แอดมินพามาดูเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับ TCAS68 รอบที่ 1 Portfolio กัน! นี่คือโอกาสทองในการปูทางสู่อาชีพแพทย์ที่น่าตื่นเต้น มาทำความเข้าใจเกณฑ์การคัดเลือกที่จะช่วยเตรียมน้องๆให้พร้อมสำหรับการสมัครและการตัดสินใจที่สำคัญนี้กันน


 
    แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จำนวนการรับ
  • M.D แพทยศาสตร์ รับ 30 ที่นั่ง
  • MED Engineering RAMA (M.D. – M.Eng) หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับ 20 ที่นั่ง
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) (กจ.ม.) (Master of Management, M.M.) รับ 20 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • GPA : 3.50 ขึ้นไป
 • คะแนนที่ต้องใช้
  • คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ
   • IELTS 6.5 ขึ้นไป
   • TOEFL 80 คะแนน ขึ้นไป
  • ผลการสอบรายวิชา (วิชาใดวิชาหนึ่ง)
   • ผลการสอบวิชา ชีววิทยา,เคมี, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ 3.5 
   • ผลการสอบ A-level ชีววิทยา,เคมี, คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ เกรด A หรือ
   • IB Higher level ชีววิทยา 6 คะแนน, เคมี 6 คะแนน, คณิตศาสตร์ Standard level 6 คะแนน, หรือ คณิตศาสตร์ Higher level 5 คะแนน หรือ ฟิสิกส์ 6 คะแนน หรือ
   • ผลการสอบ AP subject tests ชีววิทยา,เคมี และ calculus AB หรือ ฟิสิกส์1 – Algebra based 4 คะแนน หรือ
   • ผลการสอบ BMAT3 12 คะแนน , section 3 เกรด C
 • เกณฑ์การสัมภาษณ์
  • แบบ MMI โดยเป็นการสัมภาษณ์ แบบแยก Station หรือ แยกเป็นฐานย่อยๆ ซึ่งจะมีการจำกัดเวลาในการเข้าสัมภาษณ์แต่ละ Station ไว้อย่างชัดเจน เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด ก็จะต้องเปลี่ยน Station วนไปเรื่อยๆ หมายความว่าผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนจะได้วนครบทุก Station
 
     อ้างอิงข้อมูลจากที่นี่ : คลิกเลย 
     เว็บไซต์แพทย์รามา : คลิกเลย