สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดีโอกาสทอง! ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับ Portfolio TCAS68 กว่า 1,000 ที่นั่ง น้องๆ DEK68 ห้ามพลาด!

    ข่าวดีโอกาสทอง! ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับ Portfolio TCAS68 กว่า 1,000 ที่นั่ง น้องๆ DEK68 ห้ามพลาด!


    กำหนดการ
    สมัครออนไลน์ : วันที่ 3-14 ก.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 18 ก.ค. 67
    ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัว : วันที่ 18 – 31 ก.ค. 67
    ชำระค่าธรรมเนียม : วันที่ 1 – 31 ส.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์ ผ่านmytcas : รอประกาศจาก ทปอ. (กุมภาพันธ์ 2568)
 
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ม.6 ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน
  • เทียบโอน ใช้ GPAX 2 ภาคเรียน
 
    คณะที่เปิดรับ
   อ่านประกาศมรภ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : คลิกเลย 
   สมัครที่นี่ : คลิกเลย