สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 อัตราการแข่งขันสูงสุด ในแอดมิชชัน 58 ข้อมูลจาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

UploadImage

อันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์  อัตราการแข่งขันอยูที่  176 ต่อ 1 
ตามมาด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราการแข่งขัน 140 ต่อ 1 
และอันดับ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นอัตราการแข่งขัน 86 ต่อ 1