สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อบรม Admission Planning โปรแกรมวางแผนดี มีอนาคต ให้กับคุณครูแนะแนว สพม. กรุงเทพ

การอบรม Admission Planning โปรแกรมวางแผนดี มีอนาคต
ในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาเรื่อง
“การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”ตามมติ ครม. ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
โดย อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ ผู้คิดค้นและพัฒนาโปรแกรม Admission Planning 
AdmissionPremium.com ร่วมกับพี่ๆ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพื่อให้คุณครูแนะแนวได้นำเอาโปรแกรม Admission Planning วางแผนดี มีอนาคต
ซึ่งเป็นโปรแกรมมารวมเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะช่วยให้น้องๆ นักเรียนวางแผนการเรียนให้ตรงกับบุคลิกภาพ
และงานในอนาคต พร้อมวิเคราะห์โอกาสสอบติดคณะมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการสอบ
และเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนสู่การแข่งขันต่อไป

เข้าสู่โปรแกรม Admission Planning วางแผนดี มีอนาคต


UploadImage

UploadImage

UploadImage

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด