สอบเข้ามหาวิทยาลัย

31,000 ที่นั่งในเคลียริ่งเฮาส์ ใครจะเอา ใครจะสละสิทธิ์ คิดให้ดีก่อนตัดสิทธิ์แอดฯ

UploadImage

                เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์กลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปี 2559 จำนวน 26 แห่ง ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์มาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประมาณ 31,000 ที่นั่ง เพื่อให้ สอท.จัดทำข้อมูลเพื่อเปิดให้นักเรียนได้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เปิดให้ยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 26-29 เมษายน ผ่านทางเว็บไซต์ สอท. www.aupt.or.th และ www.cuas.or.th
 
                “นักเรียนต้องยืนยันสิทธิว่าจะเลือกเรียนต่อในคณะ และสถาบันที่สอบติดรับตรงหรือไม่ โดยเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น หากไม่เข้ามายืนยันสิทธิ จะถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการกันที่นั่งคนอื่น และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิแล้ว ทาง สอท. จะแจ้งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อตัดสิทธิการสมัครในระบบแอดมิสชั่นส์” นายพงษ์อินทร์ กล่าว


ข่าวและภาพจาก : มติชนออนไลน์