สอบเข้ามหาวิทยาลัย

BU กับภารกิจบุกอาเซียน

           UploadImage
      ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้กับกลุ่มผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมัณฑะเลย์ เพื่อแสวงหาโอกาสสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไปร่วมกับ กลุ่มนักธุรกิจภายใต้สมาชิกสภาหอการค้ามัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยเอกชนต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมัณฑะเลย์ และโอกาสการร่วมทุน"  ให้กับ ผู้บริหารระดับสูงของสภาหอการค้ามัณฑะเลย์ นักธุรกิจภายใต้สมาชิกหอการค้า ผู้บริหารสายการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  โดยมี ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อาจารย์จารุวัฒน์ เกียรติวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Dr. Muang Muang. เลขาธิการสภาหอการค้ามัณฑะเลย์  และ Ye  Tun Min ผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ โรงเรียน Kidz Grow International School  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558   ณ โรงแรม SHWE PHYU เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
UploadImage