สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก ผ่าน Admission 150 คน

 UploadImage

                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในคณะสาธารณะสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตย์ โดยเริ่มเปิดการศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยรับสมัครนักศึกษาจำนวน 150 คน ผ่านระบบ Admission ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้
                 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
                 - สาขาวิชาอนามัยชุมชน

                ถือเป็นโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนการเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยเป็นสาขาที่เป็นวิชาชีพที่ต้องการในอาเซียน มีตำแหน่งงานรองรับแน่นอน และรายได้ค่อนข้างดี ที่สำคัญคือเป็นสาขาที่เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการทำงานเพื่อชุมชน
 
ติดต่อข่าวสารสอบถามได้ที่
www.fph.tu.ac.th/
Facebook Fanpage : FPH Thammasat หรือfacebook.com/FPH.Thammasat/
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนารัตน์ สันตวงค์ หรือคุณอุษา ป้องจิตใส เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 7420, 7425

UploadImage
UploadImage