สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.เชียงใหม่” Admission'59

Top 10 ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “ม.เชียงใหม่” Admission'59

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 14.45 น. วันที่ 03/05/59
 
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเศรษฐศาสตร์
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
5. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ             
6. คณะเภสัชศาสตร์
7. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8. คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
9. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
10. คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

UploadImage