สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559

UploadImage

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559 
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.มหาวิทยาลัยมหิดล
8.มหาวิทยาลัยบูรพา
9.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 19:06 น. วันที่ 05/05/59