สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอท. เปิดให้ดาวน์โหลด "ระเบียบการ Admission59" ฉบับเต็มแล้ว!!

UploadImage

สอท. เปิดให้ดาวน์โหลด "ระเบียบการ Admission59" เล่มเต็มแล้ว!! น้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ สอท. www.aupt.or.th 
                สอท. เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวนคะแนน Admission'59 แล้วนะคะ โดยน้องๆ สามารถเข้ามาคำนวนคะแนน ทั้ง 4 อันดับ อ่านขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย่างใบสมัคร และรายละเอียดแต่คณะ สาขา และมหาวิทยาลัย
 
คลิกดาวน์โหลด : แบบที่1 ll แบบที่2ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเพิ่มในหลายคณะสาขา จำนวนมาก ( คลิกดาวน์โหลดประกาศ ไฟล์แนบ )