สอบเข้ามหาวิทยาลัย

24 สาขากู้ กรอ. ได้แน่นอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

UploadImage

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ใน 12 คณะ 3 วิทยาลัย  สามารถกู้ กรอ. ได้ 24 สาขาและเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2558 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 809