สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 คณะสาขาที่มีผู้ยื่นเลือกสูงสุด ใน Admission 59

UploadImage


10 คณะสาขาที่มีผู้ยื่นเลือกสูงสุด ใน Admission 59 
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 12:00 น. วันที่ 07/05/59
 
ลำดับ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย จำนวนที่เลือก
1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,464
2 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,422
3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,126
4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,108
5 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,061
6 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,026
7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,023
8 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 992
9 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 921
10 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 904