สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “การสื่อสารมวลชน”

TOP 10 ที่ผู้ยื่นเลือกสูงสุด “การสื่อสารมวลชน”
สถิติจากโปรแกรมประเมินโอกาสแอดฯติด Admissions Genius 59 ณ เวลา 16.28 น. วันที่ 07/05/59

1. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


UploadImage