สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เด็กไทยเจ๋งคว้า ‘2’ ทอง ‘3’ ทองแดง ฟิสิกส์โอลิมปิกที่ฮ่องกง

UploadImage

                เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม จำนวน 8 คน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยคว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้ นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. เหรียญทอง, นายอภิชาตเมธี โชติรัตนพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม. เหรียญทอง, นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. เหรียญทองแดง, น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทองแดง, นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. เหรียญทองแดง, น.ส.ณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. เกียรติคุณประกาศ, นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. เกียรติคุณประกาศ, นายสิรภพ กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. เกียรติคุณประกาศ

               ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าวด้วยว่า สำหรับคณะอาจารย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าทีม ผศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรองหัวหน้าทีม ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนางสาวอรทัย เรืองสมบัติ สสวท. เป็นผู้จัดการทีม ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม เที่ยวบินTG 601 เวลา 15.05 น. สสวท.จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนฯ ดังกล่าว เวลา 15.30 น. ที่ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ


ที่มา : มติชนออนไลน์