สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษา ม.เชียงใหม่เจ๋ง คว้า 2 รางวัลเสนองานวิจัยที่เวียดนาม

UploadImage

             ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระดับนักศึกษา ภายใต้โครงการ GMS – ASEAN Student Network 2016 ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม

            ปรากฏว่าน้องอนุวัฒน์ จี๋บุญมี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Research จากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “Thailand’s Policy on Education for Migrant Children” และ น้องสุทธินันท์ ดวงภุมเมศร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเเข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ “Youth’s Perspectives on ASEAN Community”

ที่มา : มติชนออนไลน์