สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เด็กอาชีวะไทยสร้างชื่อระดับโลก!! ซิวเหรียญ’เงิน-ทองแดง’สิ่งประดิษฐ์จากสวิส

               UploadImage

            นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ปรากฏว่า เครื่องถอดและบดวาล์วรถยนต์แบบวาล์วเยื้องหนีศูนย์กึ่งอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี โดยนายสันธิพงษ์ หนูสุข นักศึกษา มีนายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ เป็นครูที่ปรึกษา คว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัลยอดเยี่ยมจากสาธารณรัฐเกาหลี และเครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ วท.ลำพูน โดยนายนครินทร์ ศรีวิชัย นักศึกษา มีนายสมนึก มังกะระ เป็นครูที่ปรึกษา คว้ารางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลเกียรติยศจาก China Delegation of Invention and Innovation

วท.ลำพูน

              เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิส (The Swiss Federal Government) นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงาน สอศ.ได้ส่งเสริมให้นักประดิษฐ์อาชีวะประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยสร้างช่องทางให้นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์สายอาชีวะได้มีโอกาสไปพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย นักประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะได้ทราบผลงานของต่างประเทศที่มีการคิดค้นพัฒนาขึ้นแล้ว สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาผลงานให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของไทย


ที่มา : มติชนออนไลน์