สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.เกษตรฯ ประกาศเปลี่ยนเกณฑ์รับวิศวฯ เพิ่มสาขาใหม่

 
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศเพิ่มสาขา และเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก Admission 2559 โดยมีการแก้ไขในส่วนของเกณฑ์การรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จากเดิมกำหนดให้เกณฑ์ขั้นต่ำวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3 รหัสวิชา 73) ต้องไม่ต่ำกว่า 60% ลดลงเหลือไม่ต่ำกว่า 20%

                และมีการเพิ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าไปในการรับ Admission 2559 ในรหัส 4192


ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
UploadImage

UploadImage

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook รับตรง มก. KU Admission