สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เริ่มเปิดรับสมัคร Admission 59 วันแรก!!!

                  ที่เว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) www.aupt.or.th ได้เริ่มเปิดให้สมัคร Admission ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วเป็นวันแรก โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2559 น้องๆสามารถเข้าระบบไปเลือก 4 อันดับไว้ได้ก่อนเลย แต่ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไป เนื่องจากมีเวลาในการตัดสินใจถึง 8 วัน ควรตรวจสอบการเลือกอันดับให้เรียบร้อย และอาจมีการเพิ่มที่นั่งในแอดมิชชัน ทำให้กระบวนการคำนวณคะแนนเปลี่ยนไปด้วย เมื่อแน่ใจแล้วจึงค่อยไปจ่ายเงิน

                  ระบบจะถือเอาคณะ สาขาที่น้องเลือกล่าสุดเป็นอันดับที่น้องเลือกยื่นแอดมิชชัน
  โปรแกรมประเมินคะแนนแอดติด Admission Genius 
 
UploadImage
UploadImage

UploadImage