สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาธุรกิจการบิน Vs. สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ความเหมือนที่แตกต่าง

                มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เริ่มเปิดสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปิดกันมากขึ้น หลังจากความนิยม และฐานลูกค้าของสายการบินเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมๆ กันนั้นเองบุคลากรด้านการบินก็เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนกระทั้งขาดตลาดในที่สุด
 
                สาขาเปิดใหม่ด้านสายการบินมีหลายสาขามาก ตั้งแต่ หลักสูตรนักบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์  สาขาธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจสายการบิน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จบในสาขาเหล่านี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก แต่ในวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ สาขาธุรกิจการบิน และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ว่าเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร
 
ทั้งสองสาขานี้จะได้เรียนในส่วนของการบริการ และการจัดการเหมือนกัน แต่สัดส่วนการเรียนนั้นจะแตกต่างกันออกไป
 
สาขาธุรกิจการบิน จะเรียนการบริการ 75% และเรียนการจัดการอีก 25%
                วิชาที่เรียนได้แก่
                จิตวิทยาการบริการ
                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
                บุคลิกภาพและการพัฒนาอัตลักษณ์
                ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
                การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ
 
สาขาการจัดการธุรกิจการบิน จะเรียนการบริการ 25% และเรียนการจัดการมากถึง 75%
                วิชาที่เรียนได้แก่
                การจัดการธุรกิจการบิน
                การวางแผนและการจัดตารางการบิน
                การบริหารและการจัดการท่าอากาศยาน
                การบริหารการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
                การจัดการคลังสินค้า
 
                น้องๆ จะเห็นนะครับว่า ในสองสาขานี้เรียนไม่เหมือนกัน ฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อจบออกมาแล้ว งานที่จะทำจึงแต่ต่างกัน และเหมาะกับคน คนละแบบกันแน่นอน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบินเอง ก็มีจดเหมือน จุดต่างที่ละเอียดอ่อน ฉะนั้นน้องๆ ควรศึกษาให้ดีนะครับ ว่าตนเองนั้นเหมาะกับสาขาไหนมากกว่ากัน จะได้ไม่ตัดสินใจพลาดนะครับ

UploadImage

ข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยศรีปทุม