สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัตราการแข่งขันสูงถึง 1 : 5

รหัส 1496 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนยื่นเลือก 34 คน
จำนวนรับ 7 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 5
คะแนนขั้นต่ำ 58.82

UploadImage