สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราการแข่งขัน 1 : 6

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนขั้นต่ำ 63.35
จำนวนยื่นเลือก 30 คน
จำนวนรับ 5 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 6

UploadImage