สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนขั้นต่ำ นิเทศฯ จุฬาฯ 70.56% Admission 59

คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
   
   
จำนวนยื่นเลือก 64 คน
จำนวนรับ 15 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 4          
คะแนนขั้นต่ำ 70.56

UploadImage