สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์ มธ. รับ 99 เลือกยื่นไปแล้ว 152 คน

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนนขั้นต่ำ 57.46
จำนวนยื่นเลือก 152 คน
จำนวนรับ 99 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 2

UploadImage