สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. อัตราการแข่งขัน 1 : 5

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนนขั้นต่ำ 64.89
จำนวนยื่นเลือก 50 คน
จำนวนรับ 10 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 5

UploadImage