สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รังสีเทคนิค จุฬาฯ คะแนนขั้นต่ำ 63.80

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนขั้นต่ำ 63.80
จำนวนยื่นเลือก 26 คน
จำนวนรับ 12 คน
อัตราการแข่งขัน 1 : 2

UploadImage