สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอท. เปิดระบบออนไลน์ให้แก้ไขข้อมูล Admission’59                สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดระบบออนไลน์ให้แก้ไขข้อมูล Admission’59 และหากส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์นี้แล้ว ไม่ต้องแฟกซ์เอกสารมายัง สอท. อีก
 
เข้าใช้ระบบแก้ไขข้อมูล

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 
ไฟล์แนบ

UploadImage