สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรือแห่งโอกาส (กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.)

กยศ. "เรือแห่งโอกาส" 
 
 
 
    เพราะการพัฒนาประเทศ มีพื้นฐานจากการศึกษาของประชากร กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. จึงเป็น"เรือแห่งโอกาส" ให้เยาวชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกทีดีให้แก่ผู้กู้ยืม ในการตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่าของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/studentloan.th/