สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอท. เปิดให้ค้นหารหัสใช้งานระบบ GAT/PAT

                สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดให้ค้นหารหัสใช้งานระบบ GAT/PAT เพื่อใช้สมัคร Admissions กลาง ประจำปี 2559 โดยผู้ที่จะเข้าใช้ต้องมี เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่นั่งสอบ O-Net และวัน เดือน ปีเกิด
 

UploadImage