สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ส่งเด็กอาชีวะซ่อมบ้านคนยากจน

UploadImage


              ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน 49 จังหวัด ซึ่งพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตนจึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด จัดตั้งศูนย์ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

                เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ให้อาชีวศึกษาจังหวัดประชุมสถานศึกษาในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง พร้อมทั้งให้จัดแบ่งพื้นที่การให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจน โดยการให้ความช่วยเหลือให้ดำเนินการตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา เมื่อดำเนินงานเสร็จให้ถ่ายภาพ พร้อมรายงานสำนักความร่วมมือภายในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานให้บูรณาการงบฯจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ช่วยภัยแล้งได้ แต่หากความเสียหายเกินกว่ากำลังที่สถานศึกษาจะดำเนินการช่วยเหลือได้ก็ให้รายงาน สอศ.เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไป

              “แม้ว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัด สอศ.จะได้รับผลกระทบถึง 8 จังหวัด แต่ทุกสถานศึกษาก็ยังคงจัดทีมงานทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาออกไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยผมได้เน้นย้ำให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนที่บ้านเรือนเสียหายหนักก่อน ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ, อุดรธานี และอีกหลายจังหวัดมีความเข้มแข็ง เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้มาก จนได้รับคำชมจากทางจังหวัด” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.


ที่มา :ไทยรัฐออนไลน์