สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จี้ทบทวน ม.54 รัฐธรรมนูญหนุนศึกษาเด็ก

UploadImage
 
นำเงินแจกตำรา-หั่นงบฯดูงานอุ้มอนุบาล ขอเยาวชนมีเสียงใน กศจ.

              นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาฟรี 12 ปี ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึง ม.3 ว่า สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกฯได้สอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับคำตอบว่า นักเรียน ม.ปลาย จะมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) แม้ว่าการกำหนดดังกล่าวนักเรียนยากจนได้กู้ยืมเรียน แต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เพียงพอต่อเด็กทุกคน และรัฐก็ไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้ทุกคน และเป็นการเพิ่มหนี้สินให้กับเด็กมากขึ้น ทั้งการเรียนระดับม.ปลาย เมื่อเข้าอุดมศึกษาก็ต้องกู้ยืมเรียนอีก ซึ่งจะทำให้เด็กหลุดออกจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลหรือ ม.ปลาย ก็ไม่ควรตัดระดับใดระดับหนึ่งทิ้ง หรือลดความสำคัญ จึงอยากเสนอให้คงสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3 แต่ควรประหยัดงบประมาณการแจกหนังสือเรียนฟรีเป็นให้ยืม เพราะหลายวิชาไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ควรนำส่วนนี้ไปอุดหนุนการเรียนระดับอนุบาล รวมทั้งควรตัดงบประมาณการดูงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่จำเป็น และนำเงินกลับมาใช้พัฒนาการศึกษาด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่า จึงอยากให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทบทวนมาตรา 54 อีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริง

             เลขาธิการสหพันธ์การศึกษาทางเลือกฯ กล่าวด้วยว่า วันที่ 16 พ.ค.นี้ตนจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ทั้งเสนอให้ประธานยุวทัศน์มีส่วนร่วมในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วย.


ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์