สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไทยผลักดัน e-Learning บนเวที ม.ไซเบอร์อาเซียน ครั้งที่ 8 ที่เวียดนาม

UploadImage 

UploadImage

                นายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฎิบัติหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาผู้แทนประเทศไทย ในที่ประชุมกรรมการอำนวยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์อาเซียน ครั้งที่ 8 ณ Daewoo International Hotel กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดเผยว่า มีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย รองรัฐมนตรี Ministry of Education and Training ประเทศเวียดนาม ผู้อำนวยการด้าน e-Learning แห่งรัฐบาลเกาหลีใต้ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว และไทย ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาจากเกาหลีใต้ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว และไทย ผู้อำนวยการ ASEAN University Network (AUN) ผู้แทนสำนักงานเลขานุการ ACU และอธิการบดีพร้อมผู้บริหารระดับสูงจาก Hanoi University of Science and Technology (HUST) ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน
 UploadImage
 
                ทั้งนี้ นายวรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ACU-OER Focus Group: in ASEAN Experts’ View ในที่ประชุม นับเป็นโครงการแรกที่ดำเนินการโดยสมาชิกของ ACU ซึ่งแนวความคิดของการใช้ Open Educational Resources (OER) ใน ACU นี้ เป็นแนวคิดที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้นำเสนอใน ACU-SCM มาตลอด จนกลายเป็นโครงการหลักในการดำเนินการของ ACU ในปัจจุบัน สาระสำคัญของที่ประชุมนอกจากเรื่อง OER คือการยกระดับการจัดการเรียนการสอนด้าน e-Learning ให้กับกลุ่มประเทศ CLMV โดยมี matching Korea Cyber University partner ให้กับแต่ละประเทศ สำหรับไทยที่เข้าร่วม ACU ในฐานะผู้เชี่ยวชาญนั้น ได้ใช้ e-Learning เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับมัคคุเทศก์ไทยที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ซึ่งมีมากกว่า 1.3 ล้านคนต่อปี และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รับเกียรติจาก ACU Secretariat ให้ดูแลประประสานงานในโครงการที่สำคัญนี้ ร่วมกับ Korean Education Center (Thailand) ต่อไป


ข่าวและภาพจาก : มติชนออนไลน์