Course

คอร์สเรียนออนไลน์

U-Course เทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม

รายละเอียด

"เทคนิครวยด้วยบัญชี" เป็นความตั้งใจของคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่อยากจะแบ่งปันเคล็ดลับด้านบัญชีและการเงิน แบบง่ายๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนและผู้ที่สนใจ
นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้
เนื้อหาของคอร์สนี้
 • U-Course เทคนิครวยด้วยบัญชี โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม
 • 1 รวยด้วยบัญชีเงินออม 04:36
  ดูตัวอย่างฟรี
 • 2 ชี้ช่องทางรวยกับงานบัญชีด้วยไอที 03:53
 • 3 เทคนิครวยด้วยหุ้น 02:01
 • 4 รายได้และการทำงาน บัญชี ป.ตรี 03:08
 • 5 รวยด้วยการวางแผนภาษี 02:59
 • 6 รู้ทันค่าใช้จ่าย 03:19
 • 7 โอกาสและรายได้ การเรียนบัญชี ปริญญาโท 02:05
 • 8 เทคนิคการออมเงิน 01:29
 • 9 ลดรายจ่าย เท่ากับ เพิ่มรายได้ 03:43
 • 10 การเรียนปริญญาเอก บัญชี 03:12
 • 11 การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 03:12
 • 12 รู้ทันบัตรเครดิต 03:02
 • 13 การเรียนบัญชี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 03:27

เหลือเวลา

ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด อายุ 1 ปี
สิ่งที่ได้รับ
เคล็ดลับด้านบัญชีและการเงินแบบง่ายๆ เช่น
@รวยด้วยบัญชีเงินออม
@รู้ทันค่าใช้จ่าย
@เทคนิครวยด้วยหุ้น
@การทำธุรกิจออนไลน์เพื่อสร้างรายได้
@ชี้ช่องทางรวยกับงานบัญชีด้วยไอที
ผู้สอน
คณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอขอบคุณ
ท่านคณาจารย์คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์
ผศ.ธาราวัน เพชรเจริญ
ดร.ณปภัช สุขนันทศักดิ์
ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล
ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล
อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช
อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
อาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ