หน้าแรก เรียนดิจิทัลมีเดีย รุ่นพี่ดิจิทัลมีเดีย

ดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ของคนสายอาร์ต สร้างอาชีพสำหรับอนาคต!

วันที่เวลาโพส 03 เมษายน 61 15:19 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาหลายแห่ง จึงพยายามพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัลมีเดีย เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคนี้

ด้วยความชอบคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ประกอบกับมุมมองที่เล็งเห็นถึงโอกาสในอนาคต จึงทำให้ นายวรณ เขียวแฉล้ม วัย 24ปี เลือกเรียนคณะดิจิตอลมีเดีย ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อ 4ปีก่อนแน่นอนว่าสิ่งที่เขาคิด ไม่ทำให้เขาผิดหวัง เพราะตอนนี้เขาได้ทำงานแผนกกราฟฟิค ที่บริษัทต้นจักรพรรดิ เวดดิ้ง แพลนเนอร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ ก่อนเรียนจบ 2 เดือน ซึ่งแผนกนี้ถือเป็นด่านแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า 


หลักสูตรของคณะดิจิทัลมีเดีย แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ดิจิทัลอาร์ท
2. คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
3. วิชวลเอฟเฟค
4. กราฟฟิคดีไซน์
5. อินเทอร์แอคทีฟแอนด์เกมส์ดีไซน์
 
ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะเน้นผู้เรียนป็นหลัก โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความเหมาะสมของแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัล และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

ในขณะที่ผู้กำกับภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง Nine จาก The Monk Studios ยอมรับว่า ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไม่แพ้คนต่างชาติ แต่ปัญหาคือ ขาดผู้สนับสนุนภาพยนต์แนวนี้อย่างจริงจัง จึงทำให้ผู้ผลิตภาพยนต์แอนิเมชันของเมืองไทย เลือกที่จะนำภาพยนต์ออกไปฉายต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลงานของตัวเอง

ภาพจาก : www.majorcineplex.com
 
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ระบุว่า ในปี 2554 มูลค่าทางด้านการตลาดของดิจิตอลคอนเทนต์ ซึ่งประกอบด้วย แอนิเมชั่น เกมส์ และ อี-เลิร์นนิ่ง อยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดเกมส์ประมาณ 8,800ล้านบาท ตลาดแอนิเมชั่น 5,600 ล้านบาท และตลาดอี-เลิร์นนิ่ง 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
เพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อดิจิทัลคอนเทนต์มีการพัฒนา และแข่งขันกันมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้ ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล 


ที่มา : www.voicetv.co.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด