หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ ข่าว/บทความ

ธนาคารโลกจัดอันดับ โลจิสติกส์ไทย ติดที่ 32 ดีขึ้นรั้งเบอร์ 2 อาเซียน

วันที่เวลาโพส 06 สิงหาคม 61 20:22 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ธนาคารโลกจัดอันดับให้ โลจิสติกส์ไทย ติดอันดับ 32 ดีขึ้น 13 อันดับ รั้งเบอร์ 2 อาเซียน

ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ เปิดเผย รายงานการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ (The Logistiv Performance Index หรือ LPI) ประจำปี 2018 จากการสำรวจ 160 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 32 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 3.41 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 5.0 โดยปีนี้ทำอันดับได้ดีขึ้น 13 อันดับ จากปี 2559 ที่อยู่อันดับ 45 

ซึ่งนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การได้รับการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ของไทยที่ดีขึ้นถึง 13 อันดับสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการมุ่งมั่นที่จะลงทุน ปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของประเทศ


โดยการจัดอันดับนี้ เบื้องต้นจะใช้ ดัชนีชี้วัดทางด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานพิธีการสินค้าแทนหรือศุลกากร 2. ด้านคุณภาพการค้า การขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน 3. ด้านความง่ายในการจัดการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศไทย 4. ด้านความสามารถของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ 5. ด้านความสามารถในการติดตามสืบค้นสินค้าระหว่างการขนส่ง และ 6. ด้านการส่งสินค้าที่หมายตรงเวลา
 
สำหรับการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ในครั้งนี้ ไทยแซงหน้าประเทศมาเลเซียตกไปอยู่อันดับที่ 41 ของโลก จากเดิมอยู่อันดับที่ 32 ส่งผลให้ ไทยเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่อันดับที่ 7 ของโลก ถือเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ในส่วนอันดับโลก อันดับที่ 1 เป็นประเทศเยอรมนี ตามมาด้วยสวีเดนอันดับ 2 และเบลเยียม อันดับ 3 ที่มา:
lpi.worldbank.org
www.bangkokpost.com 
www.bangkokbiznews.com  
www.sanook.com 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด