Master Degree

5 คุณสมบัติที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ

       “ถามตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ เป็นการทำเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าแล้วหรือยัง” ในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จนั้น ต้องเริ่มจากการเริ่มต้น และการเริ่มต้นจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ โดยจะเห็นว่าผู้ประสบความสำเร็จมักจะมีสไตล์ในการทำงานที่แตกต่างกันไป ไม่มีสไตล์ไหนที่ชนะตลอดหรือแพ้ตลอดในการลงทุนก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องพยายามหาสไตล์ที่เหมาะกับตัวเราและมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้เราชนะในเกมการลงทุน และค่อยๆ พัฒนาจนมีสไตล์ของตนเองที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ใครจะรู้ สไตล์การลงทุนของตัวเราเองอาจจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในอนาคตก็ได้ และในวันนี้พี่มี 5 คุณสมบัติที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

UploadImage

1.มีความรอบรู้

       จากการศึกษาพบว่าผู้ประสบความสำเร็จในการลงทุนมักมีความกระตือรือร้น สนใจเรื่องราวต่างๆ รอบตัว นอกจากข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงแล้ว พวกเขายังให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆ มีความสนใจเรื่องปรัชญาและได้เข้าไปทำกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับโลกด้วย นักลงทุนที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจที่หลากหลาย ไม่ตีกรอบตัวเองอยู่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น โดยเฉพาะในโลกทุกวันนี้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันสูงมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ อย่างกว้างขวาง แม้แต่ประเทศที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งก็อาจได้รับผลกระทบอย่างมากและรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

2. ช่างสังเกต

       นักลงทุนที่ดีควรจะสวมวิญญาณนักสืบ เป็นคนที่ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้งต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญๆ ของหุ้นต่างๆ ได้ ยิ่งเราจำรายละเอียดได้มากเท่าใด เราจะยิ่งมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่น เป็นคนขี้สงสัย และพร้อมจะหาคำตอบอยู่ตลอดเวลา

3.ไม่มีอคติ

       เมื่อได้มารวมกลุ่มกันเข้าแล้ว เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคมกับผู้อื่น จึงมีความโน้มเอียงที่จะตัดสินใจทำเรื่องต่างๆ ในลักษณะที่คล้อยตามกระแสที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกัน ทำให้เกิดพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์ต่างๆ ที่มักจะคล้อยตามจ่าฝูง นักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีความคิดที่เป็นอิสระ และไม่ยอมให้ความคิดของตัวเองถูกครอบงำโดยกระแสของคนส่วนใหญ่ เพราะว่าความผิดพลาดเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นพฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า

4.รักษาวินัย

       นักลงทุนจะต้องมีความอดทนในการรอคอย เพราะโอกาสดีๆ หรือความคิดดีๆ สำหรับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน เคล็ดไม่ลับของความสำเร็จในการลงทุนของเขาก็คือต้องรู้จักอดทนอดกลั้น รอคอยโอกาส ไม่ตัดสินใจตามกระแส และเมื่อโอกาสนั้นมาถึงต้อง ต้องทุ่มเทให้สุดแรง เพราะโอกาสดีๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้น มีไม่บ่อยครั้งนัก เมื่อมีโอกาสเราต้องรักษาโอกาสนั้นไว้ และทำมันให้เต็มที่

5.มีความคิดสร้างสรรค์

       ในการลงทุน นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมของไทย เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สำคัญต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันด้วย มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดทอนความเสียหายได้ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะทำให้ธุรกิจหรือสินค้าของเรามีความน่าสนใจ และจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน

       ดังนั้นทุกครั้งที่เราไม่ประสบความสำเร็จ ต้องไม่ลดเป้าหมายของตัวเอง แต่ต้องยกระดับมาตรฐานความพยายามของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จให้มากกว่าเดิม ในการทำธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องมีแบบแผน และทำธุรกิจอย่างตั้งใจมากที่สุด สำหรับใครที่มีความฝันอยากทำธุรกิจก็อย่าลืมนำ 5 คุณสมบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จที่บอกไปในบทความนี้ ไปปรับใช้กับธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน “คนที่ไม่กล้าแม่แต้จะเริ่มต้น จะเป็นคนขี้แพ้ไปตลอดชีวิต”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเติบโตของแวดวงในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยการเรียนการสอนนั้นเน้นไปที่การเรียนการแสดงทางเวทีเป็นพื้นฐานหลักและนำสิ่งที่ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน้าที่ต่างๆรวมถึงประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยอย่าง ...

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...