Master Degree

ปริญญาโท MARKETING กับเรื่องจริงที่ควรรู้

       งานด้านการตลาดในปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การเรียนต่อปริญญาโททางด้านธุรกิจเป็นที่นิยม และหลายคนต่างให้ความสนใจมากขึ้น เพราะความรู้ด้านการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจ แต่นักเรียนหลายๆ คนที่เลือกเรียนต่อด้านการตลาดกลับรู้สึกลังเล หรือไม่รู้สึกสนุกไปกับการเรียน อาจเพราะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจากสาขานี้ วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่ตั้งใจจะเรียนด้านการตลาดแต่ไม่รู้หลักการเรียนมาเล่าให้ฟัง

UploadImage

       1.เน้นการทำงานเป็นทีมเพราะเราจะมีโอกาสได้ทำงานกลุ่มในทุกวิชาที่เรียน หากใครชอบทำงานคนเดียวมากกว่า ก็อาจจะทำให้การเรียนการตลาดของเราไม่สนุกอย่างที่คิด เพราะในความจริงแล้วงานด้านการตลาดต้องอาศัยความร่วมมือของคนหลายๆ ฝ่าย ดังนั้นเราก็ต้องฝึกทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับผู้อื่นให้ได้ 

       2.อย่าคิดว่าเรียนการตลาดแล้วไม่ต้องเรียนเลขในการทำงาน นักการตลาดต้องสามารถระบุกำไรหรือเรื่องอื่นๆ โดยอาศัยการคำนวณและสถิติ แม้กระทั่งการทำวิจัยการตลาดเชิงปริมาณก็ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์

       3.เรียนการตลาดอาจไม่ได้ทำโฆษณาหรือออกแบบเว็บไซต์เลย แต่จะมองมุมที่กว้างในการเรียนรู้ผู้บริโภคและธุรกิจเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์สำหรับสินค้า การตั้งราคา ไปจนถึงช่องทางการจำหน่าย ส่วนเอเจนซี่โฆษณานั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารการตลาดเท่านั้น

       4.อย่าเรียนเพราะคิดว่า Marketing เป็นเรื่องง่ายการตลาดเป็นงานที่ท้าทาย เพราะถึงแม้จะไม่ได้ท่องหนังสือเยอะมากมาย แต่นักการตลาดที่ดีจะต้องมีคลังความรู้รอบตัวที่กว้างและลึก และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้สื่อสารกับสถานการณ์ให้ทันท่วงที

       ไม่ว่าจะเรียนในสาขาไหนก็ตาม เราต้องมีใจรัก และมองเห็นถึงอนาคต และประโยชน์ที่เราจะได้รับให้มากที่สุด แต่ก็ต้องนึกเสมอว่าไม่มีอไรที่ได้มาง่ายๆ ทุกอย่างต้องใช้ความพยายาม ความอดทน “ทุกความพยายาม อาจไม่ประสบความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จต้องเกิดจากตวามพยายาม”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค...

โลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในยุคปัจจุบันที่การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ...

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าพูดถึงการเรียนการสอนด้านศิลปะในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ...